آلتی آغز آله بولسا....

آلتی آغز آله بولسه آغزینداکی نی آلدیرار

ایکی آغیز بیر بولسه آسمان داکی نی ایندرار

مفهوم : اگر 6 نفر با هم متحد نباشند چیزی بدست نمیاورند و هرچه هم دارند از دست می دهند ولی اگر2 نفر با هم متحد شوند هر آنچه در آسمانها هم باشد بدست می آورند

/ 11 نظر / 37 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گلناز

فوق العاده بود [گل].... دقیقا همینطوره...

سید

سلام الهی تاقیامت زنده باشید

بشار

عشق گاهی بوی یاس رازقی ساقدوش خانه ی بن بست یاد مادری عشق گاهی هم خجالت می کشد دستمال تر به پیشانی عالم می کشد عشق گاهی ناقه ی اندیشه ها را پی کند هفت منزل را تا رسیدن بی صبوری طی کند عشق گاهی هم نجاتت می دهد سیب در دستی و صاحبخانه راهت می دهد عشق گاهی در عصا پنهان شود گاه بر آتش گلستان می شود

گلناز

هیچکس نخواهد دانست در دل دیگرى چه میگذرد....

اخم

ارکک ارکک یالی بولسون !کپچی و سامسیق بولماسین!

sana

اخم قوشقی که گذاشتی خیلی قشن ه[لبخند][گل]

اخم

قوشغی نبود حرف دلم بود مخاطب خاص داشت امیدوارم گرفته باشه!

پیمان تــرکمن

آلتینگ آغزی بیر بولسا آسمان داکینی آلار...آلتمشنگ آغزی آلا بولسا اغزنداکینی آلدرار[چشمک]

...

واقعا اودن جمله لر یازیاق!