فرهنگ ترکمن یا برهنگی ترکمن؟!!!

مُد در دنیای امروز کم کم جای فرهنگ های غنی قوم های مختلف را می گیرد و نوع پوشش را به سمت لباس هایی که در شو های ماهواره ای تبلیغ می شوند سوق می دهد.

حتما شما نیز در خیابان با تیپ های مختلف مد، که جوانان خود را به آن صورت آرایش می کنند، دیده اید. دختران و پسران زیادی که هر روز به سمت مد کشیده می شوند و از نظر آنها کسی که از این قافله عقب بماند دمده است. اما آیا این جوانان به این فکر کرده اند که به چه قیمت خود را فدای مد و فرهنگ بیگانه می کنند و تیپ لباس و مدل موهایشان را آنچنان که در برنامه های تبلیغاتی بیگانه می بینند، آرایش می کنند.

امروزه در هر شهری برویم با مُد روبرو هستیم، ولی اگر مد بخواهد فرهنگ غنی یک قوم را از بین ببرد، آیا مردم باز هم حاضر خواهند شد که خود را سوار قطار مد کنند؟

متاسفانه در ترکمن صحرا شاهد آن هستیم که مردم ترکمن، کم کم از پوشش سنتی خود فاصله می گیرند و به سمت مد سوق پیدا می کنند. برای دیدن این مسئله کافیست فقط یک روز در خیابان های یکی از شهرهای ترکمن صحرا قدم بزنیم، دختران و پسران ترکمنی را خواهیم دید که خود را شبیه مانکن های داخل شو های ماهواره آرایش می کنند و آرایش و لباس های کوتاه و چسبانی را می پوشند که با فرهنگ پوشش ترکمن بیگانه است.

پوشش ترکمن، پوششی است که علاوه بر تنوع رنگ و زیبایی لباس های آن، حجاب زن را به طور کامل رعایت می کند و این خود یک نوع امتیاز برای لباس ترکمن است، اما چرا با این اوصاف دختران ترکمن بیشتر گرایش به پوشیدن بلوز ، دامن ، مانتو ، شلوار و شال هایی دارند که علاوه بر نا زیبا و تنگ بودن، حجاب کافی را نیز ندارد و اینگونه نجابت، حجب و حیای دختران ترکمن که زبان زد خاص و عام است، زیر سوال می برند. آیا این فقط به خاطر متمدن (عامیانه= باکلاس) بودن است؟!!!

چرا جوانان ترکمن ما باید خود را با فرهنگ ترکمن بیگانه بدانند؟ چرا به جای پوشش زیبای ترکمن، لباسهایی بپوشند که برهنگی را تبلیغ می کنند؟

/ 5 نظر / 33 بازدید
مشمولک

یورگ لرده سویگی اودی اوچمه سن . وعده برن وعده سندن گچمه سن گلستانده سایراب دورون بلبل لر عمر بویی گل یاندن اوچماسن...

غفار آذر

یاشاسن قارداشم.الینگ اغیرماسین.

قاصدک

واقعامنم درعجبم چراپسراآرایش میکنن تازه آخه چراابروهاشونوبندمیندازن درحالی که من دختر........نمیکنم آخه چرادخترابلیزودامن میپوشن اینابه جهنم آخه چراتوخیابان شال سرشون میکنن ؟اینقدربدم میادازاین جورآدماراستیش حالم بدمیشه وقتی اینارومیبینم.[اوه][کلافه][متفکر]

قوچ یگید

سلام.به نظرمن اول خانواده هامقصرهستن.چرا؟؟؟چون وقتی که مادرخودش بدحجاب هس جلوی فرزندش ابرومیندازه مادرش وقتی که بلوز میپوشه موهاش را دربدترین حالت ارایش میکنه از فرزندان چه انتظاری دارین؟؟؟لامذهب این دختر وپسر که جلوی پدرشون که می شینن چشای اینا کور شده؟؟؟نمی بینن!! واقعا نقش اول را در تربیت فرزندان چه کسی برعهده دارد؟؟؟وقتی که پایه وبیس خانواده در مورد دین ومذهب سست هس ودرس نیس از فرزندان چه انتظاری داری؟؟ایا غیراین هس؟؟اداب ورسوم ماخیلی عالی وقشنگ هس حیف که...لامذهب تو این خونه ها پدر وبرادر چیکاره هس که دختراشون یاپسراشون اینطوری هس؟؟؟ایاقران این را گفته مذهب گفته؟؟؟که ابرو بندازیم؟؟؟ببینید هدف از افرینش چی هس خداشاهده برای اینطور ادما عذاب شدیدی تو قبر هس اخه چه بلایی به سرما ترکمنا اومده که به این روز گرفتار شدیم بخداقسم این چیزا به ملت ترکمن نمیاداصلا به فرهنگ مانمیخوره زشته این موها پوشش زبان همه چی داره عوض میشه وشده اینا به فکر چی ان؟؟؟واقعا هدف از افرینش را می دانن؟؟؟ آیی هوووووووووووو اولملی به دنیا فانی گید ملی..[عصبانی][دلشکسته][دلشکسته]

گلنار

بازم همینایی که بلوز ودامن میپوشند لباس برهنگی برتن دارند بیشتر طرفدار دارند ،نگو غیر از اینه[تایید]