الدشدرمه(اوجا)/در قسمت ادامه مطلب الدشدرمه دیگری هم هست اونم خوبه

بیگ تانگرینگ آدی بیلن / آتا بابا گوچیب گیدن ترکمن لرینگ یادی بیلن/ یأدیگأر قویان یاخشی سوزلرینگ یادی بیلن/                                                                                                                                        اوزل الله بویرانده / آدم حوا دؤرانده / ابراهیم سارا بیلن / علی ده زهرا بیلن / باش توتاشیب إللاشیب/ بیزده شوندن یول آچیب / قدم لرینه گول سچیب /  ایکی جوان بیرلاشدریاریس/        الرینی الدشدریاس/ شوگون منینگ دنیامینگ تویونده /شادلیق قوشیب  /دوقون قارینداش هم دوس یار بارسی بیلن / آی قیز،آیا قارشین(به سمت ماه)/   گل اوغلان  نورا  قارشین/      انه جان من اویلنجگ دییب دللانانینگه دونأیین/ اجه جان  قاقامه آیددیب اوی داشینا آیلانانینگا دونأیین/ قاقام إشیتسه  آقامه آیدار دیب/  اقام بگنجنه گللاجمه  آیدیب قیزدن اورسغات باسیم آلاردیب/  اجکه ام اشیتسه قاتلمه یاییدریب / اجم بولسا آرغیش دووردیب/   بیر پرینگ داشینه آیلانانینگه دونأیین/  آسماندا یدی ییلدیز یدی ییلدیزنگ بیری من/      اوز دنیامینگ تویوندا إللاشدیرجگینگ بیری من/قوری قازان آسسیرمه/ قوری چاگا باسیرمه/ آنگردن گلانگده گولن بولسین/یوراگینگ  داکینی بیلن بولسین/آل یانگاقدان افشدنگ آله یورقان دفشه دینگ/ یورگ بولمه باغیر بول / داغ دن داش دان آغیر بول/    پألینگی یوقاردان توتماقین/ دوشمانینگ کپنه گیدماگین/ قاین إناگه بول وفالی قاین آتانگا بول صفالی/ الینه کونیگین بیرگین/اوزینی آتانگ یالی گورگین/ قارریسا توت قولیندن/ آغیرسه آوقولا إلیندان/گلینیم دیب قووانسین/ انه آتانگ اولانسین/ بورمه شولارینگ گوونینی/بولسا چوزگین دووگننی/کپینگی بیلیب کپلاگین/خدمتینا ال بولغین اویینه بلبل بولغین/ساچاقینگ دولی (پر) بولسین/ دوشاگینگ حالی بولسین /دورموشونگ یاختی بولسین/  مانگلاینگ (پیشانی)باختلی بولسین/ الینگ ایشلی بولسین/ باختینگ گویشلی بولسین/  آبرایلی بولیب آق مرتبا گیرادینگ/ ارتی اییر توراندان بولقین/  طهارت قیلیاندن بول /روزه توتوب زکات بیریاندان بولقین/ ایله گرأکلی بولقین/ یوراک دویاندن بولماقین/ أرینگ کپینه دوشگین /  اوزینگی اویه قوشقین / اولی گورسانگ سیلاغین/ یاقشی یامان سایلاغین/ کپلان کپینگ حق بولسین/ گوزینگ زاددان دوق بولسین / باهانه لاب هر بیر زادی آلماقین/ اورشانگدا یاراشقین/ آزیرجاق بولیان کوپ دیر/ ایل دان آرقیش آلیب آرته دینگ/ هر ایش بولسا یورتادیق/  آش بیشارسنگ باراقلی(قوش) بولسین/ داشینگ دواتلی بولسین /کومیشدن کوشگینگ بولسین / یوپکدن کونگینگ بولسین/ طلادن صندیقنگ بولسین/ بایلاق باختینی بیرسین سلیمانیگ تختینی/ دئک  دوریب  دورا یایه دینگ / ایوانینگده بال قاینادینگ / داشینگده اوغلن اویناسین /  قافینگده قوزی مأله سین/ آچ گلین آیه قارشین دوق گلین گونه قارشین /  گلانینگ پایی بادیر گیدانگ جایی بادیر /گیدن آمان بارسین گلان آمان گلسین/ دوقان دوس اویشرندان بول/ اورتا ساچاق سویشران دان بول / دوشمانگیزینگ باغرینی یاق/  اچریمیزه گولوب باق / یوریت باری آیلانادینگ / قیزیل بیلن شایلانادینگ/ قافینگده کروان دوشسین/ داشینگده تایخان ایشله سین /  توینگ تویه اولاشسین/ دگمه گین تویدا اوینگ بولاشسین/  ایکی قیزینگ  بولسین بیر اوغلینگ/ بیر بیرینه قاراشلیق بیری مکه خارجلیق/  اوغلینگ  قرآن اوقیسن قیزینگ حالی دوقیسن/ اجه بولغین قاقا بولغین ماما بولغین بابا بولغین اولی یاده اووه بولینگ/  اوز یارینگ گورانگده کپتر بولیب اوچه دینگ/ آیه سینده قونادینگ/  هیکالینه دونادینگ /  آشینگی اییان درلاسین /  یرینه دولت یرلاسین/ سیزه گلان بلالا  داغه داشه اوریلسین/ کونگینگ گوگ دیر دنیامدا یوراگینگ آق دیر/ دنیامدا اوز سویانینگی آلانسنگ  آرمانینگ یوق دیر/ دنیامدا سیزی تابشریب خدایه سالیب گیدجگ شو جایه  شوگون آیق...... ایکی پرینی بیر بیرینی قاوشریب/ یولینگیزینگ آق لیقینی/ یولداشینگیز الله بولسین دیب دیلگ ادیب اوزینه تابشیریان.

/ 6 نظر / 151 بازدید
مهرناز

یکی از زیباترین مراسم های عروسی ترکمن هاست.ممنون از شما

مرجون

[خجالت][پلک]

آی تکین

عالی بود[لبخند][لبخند]435

تو چه قد باحالی من تو عمرم همچین پسری ندیدم این مطالبو از کجا میگیری عجب حوصله ایی داری

آسی ترکمن

وایییییییییییییییییییییییی روسریی اون چه خوشملهههههههههه منم میخوام از اینااااااااااااااااااا:((:(