زنان آلاچیق نشین

زنان آلاچیق نشین اینچه برون معمولا آلاچیق های خودرا هرچند هفته یکبار تمیز می کنند . قامیش ها را از گرد آلاچیق می گشایند نمدهای پوششی را می تکانند و نمدهائی راکه در کف آلاچیق می گسترند با رختخوابهای خود آفتاب می دهند ویا در مواقع گرم سال قسمت پائین آلاچیق را ماننددامن بالا می برند وباد از قسمت سایه به داخل حرکت می کند و از طرف دیگر بیرون می رود و داخل آن را خنک می کند.
در کنار هم قرار گرفتن تعداد زیادی قره اوی یا آلاچیق یک اوبه (روستا)را تشکیل می دهد . این اوبه ممکن است از چند طایفه تشکیل شود که هر کدام از طایفه ها آلاچیق های خود را در یک ردیف قرار می دادند و یک محله را تشکیل می دادند و بین آنان بازار هفتگی و خریدوفروش در قسمت مرکزی این اوبه تشکیل می شد مانند شهر کومش تپه یا گمیشان که به مرور از سالهای 1834 میلادی ساخت تام یا خانه های آجری شروع و همان آلاچیق ها تبدیل به شهر و خیابان بندی شد و یک بندر بسیار پر رونق و ثروتمندرا ایجادکرد که تقریبا تمامی نیازهای قسمت های شمالی ایران از بندر کومش تپه تامین می شد.
/ 1 نظر / 70 بازدید