اوچیلانجی صفحه

دیگر=باشقا،باششا دا بولیب بیلار یونا بیلمادیم آیرا شیلایدا غلط یولیار می یا..؟؟؟یاردیم برللانگ اللاری آغری ماسین

/ 4 نظر / 20 بازدید
تورکمن غیز

سالام آرمانگ الله قوات. غایرات ادینگ

صمدایری

سلام حبیب جان الله قوات برسن بتر قوی یول توتبدرسنق قاوی زادلری اورنسا بولیار

دلالت یخشی مسلمان اهلنه آجی سوز دیمانک فقیر مسکین لره دلالت یخشی بخیل نی گورانگده گولر یوز برمانگ بر مهم بترمک کفایت یخشی - - - یتیمی گورانگده گولر سوز برینک قولینگیزده تاپیب دوز برینک بر غملی نی گورانگده شرین سوز برینگ قولندان گوترمه حمایت یخشی - - - یگیت اولدور ایلاسه عمل قولدان گلن ایشه اتمسه جدل هر کیمه گرک دور بر قوری عمل بگه برم شاه غه عدالت یخشی - - - غریب لیق بی اجل آدم اولدور مز اولمسه هم تیره لیکده گولدیر مز ایت هم آریق قورده بیلدور مز البته دشمانه سیاست یخشی - - - مختومقلی منگا شیرین دل بردی

1

nama habar ýyldyz ýigit telpek