نویسنده: حبیب ترکمن - پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
 • مراسم سویت قازان
  ترکمن ها در مراسم سویت قازان به رهبری آخوند یا طلبه ی محل به دو گروه می شدند و بعد از نماز عشا بر در خانه ها می رفتند و اشعاری مبنی بر طلب باران به شرح زیر و با آواز می خواندند:

  گروه اول
  سویت قازانا، سویت قازان
  سویت قازانا، نا گرگ؟

  گروه دوم 
  قایمقلی جا، سویی گرگ
  چیقیم چیقیم، بیز گرگ
  ایگنه اوجی، تیز گرگ

  گروه اول
  آش بیشردیم، دوشیردیم
  ایمه دینگ دا، سویت قازان!
  بوقچا دوکوب، دون بیچدیم
  گیمه دینگ دا، سویت قازان
  یاوشان ییغیب یول آچدیم
  گلمه دینگ دا، سویت قازان

  گروه دوم
  قوتور اوغشوق گتیردیم
  ساغالتماثانگ، گیت مارین
  قاتی تاغار گتیردیم
  دولدیر ماثانگ گیت مارین
  بیراشه جیک، گتیردیم
  دوییر ماثانگ، گیت مارین
  بیر هالتاجیق، گتیردیم
  دولدیر ماثانگ، گیت مارین

  گروه اول
  قُت قُتی نی گوردینگمی
  قُتا سلام بردینگمی
  شو آی دوغندان باری
  یاغین قاراثینی گوردینگمی

  ترجمه

  گروه اول
  دیگ شیر، ای دیگ شیر
  دیگ شیر از ما چه می خواهد؟

  گروه دوم
  دیگ شیر، سرشیر می خواهد
  چند قواره کرباس می خواهد
  سوزنی نوک تیز می خواهد

  گروه اول
  غذا پختم و سرو کردم
  اما تو چیزی نخوردی، ای دیگ شیر
  از بقچه ام جامه ای فاخر دوختم
  نپوشیدی، ای دیگ شیر
  بوته های آویشن را از گذرگاهت برداشتم
  اما تو نیامدی، ای دیگ شیر

  گروه دوم
  شتری آورده ام، آلوده به گر
  اگر شفایش ندهی، نمی روم
  ظرفی چوبین آورده ام
  اگر پر نکنی نخواهم رفت
  کره خری آورده ام
  اگر سیرش نکنی نخواهم رفت
  کیسه ای کوچک آورده ام
  اگر پر نکنی نخواهم رفت

  گروه اول
  (ای سویت قازان) آیا قُت را دیدی؟
  آیا به قُت سلام گفتی؟
  آیا در ماهی که گذشت
  نشانی از باران دیدی؟

  در این مرحله، هر دو گروه «آل لاو» می گویند که مخفف «الله هو» است و صاحب خانه با پاشیدن آب به روی کسی که وظیفه ی جمع آوری نذرها را دارد و «اِشک / خر» خوانده می شود، با دادن مقداری پول یا غذا نذر خود را ادا می کند.
  کاربرد واژه ی اشک برای کسی که نذورات را جمع آوری می کند شاید بدان جهت باشد که در روزگارانی دور، به علت فراوانی نذری ها از «اِشک / خر» استفاده می کردند، اینک این وظیفه را جوانی بر عهده دارد که خورجینی بر دوش خود انداخته است.
  شعر سویت قازان و مراسم آن، حشره ی کفشدوزک را تداعی می کند که ترکمن ها به آن سویت قازان می گویند و کودکان ترکمن با دیدن این حشره می خوانند:

  سویت قازانا، سویت قازان
  اوقارا گیتر، سویت برایین
  قایماق برایین، آش برایین
  بیز برایین، نامه ثویثنگ تیز برایین 

  ترجمه
  ای سویت قازان
  ظرف بیاور، شیر بدهم
  سرشیر بدهم، غذا بدهم
  کرباس بدهم، هر چه بخواهی فورا می دهم.

  امروزه به علت بالا رفتن سطح آگاهی مردم و تحصیلات در سطوح مختلف تا دانشگاه، دیگر اعتقادات و باورهای غلط جز در نزد افرادی انگشت شمار، آن هم عامی و بی سواد، جایگاهی در بین مردم ترکمن ندارد. هرچه هست اتکال به خداوند یگانه و پیروی از دستورات مذهبی کسانی است که با آیات الهی آشنا هستند و مردم را به پیروی از دستورات دین مبین اسلام دعوت می کنند از جمله این افراد آخوندها، ملاها، ایشان ها، اولادها و ... هستند.

  منبع
  سیری در تاریخ سیاسی و اجتماعی ترکمن ها- امین الله گلی
  نگاهی به فرهنگ مادی و معنوی ترکمن ها- گنبد دردی اعظمی راد
   
حبیب ترکمن
سلام دوستان به اتاق ترکمن خوش اومدین (پاراخات لیق اوچین سایراسین دیلیم آبادان لیق اوچین ایشله سین الیم آدم لار دوست دوغان لیق آرزوم هم دنیانیگ یوزنده بولماسین ظلم مختومقلی فراغی) (ماوی آسمانلی اولکامی/غم باسماسین هیچ هاچان) (تازه یولی کهنه یولا غوشلاما/کهنه دان پند آلمانی تازانی باشلاما/دوست یار تاپماغ واجبدیر/اما تازه تاپدم دیب کهنه نی تاشلاما) حبیب
فهرست اصلی
دوستان
کدهای اضافی کاربرUntitled Document
دریافت کد خوش آمدگویی

دریافت کد موزیک
http://emingharib.persiangig.com/habib/bghabib.jpg