نویسنده: حبیب ترکمن - چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱

قدرین بیلگین بو عمـــــــرینگ هر لحــــــظه ســــــــــــــین

گیچـــــــر بیــــر گـــــــــــون بویلـــــه دوران تاپــــــیلــــماز

دینگلـــــه سنگ هـــر لحظـــــه وجدانینــــــــگ سسیــــــن

یـــــوره گینــــــــگــــــــده ذره ارمــــــــــــان تاپیـــــلــــماز

 

***

خــــــدمــــت ایت هرکیــــمـــــه الینـــــگـــــدن گیلـــــــسه

نا امــــــــید ایتـــــمـــــــه گیل الینــــــــــگـــــده بولــــــسا

اینانمـــــــــا ظــــــالــــــــــمه واخ اولدیــــــم دیــــــســـــه

یـــونــــــــــه ثــــــــــواب اوزی ارزان تاپیلـــــــــــــــــماز

 

***

یگیـــتلیک چاغیــــــــدیر عمـــــــــــــــرینگ بهـــــــــاری

غیــــراتـــــــلی یگــــــیدینگ کـــــــان دوســـــــت و یاری

ســوزلــــــری بال کمیـــــــــــــن بولمــــــاز قــــهـــــــاری

آختـــــارســـــالار بویلــــــه انســـــــــــــــان تاپیلــــــــماز

 

***

غــــریگنـــــده ایســــــــــماز ایاغینــــــــــــگ الینــــــــگ

زور گیلـــــــــر گوزینــــــــــگه آغـــــــــری یر بیلینــــگ

ســـــــوزلــــــــه گــــــــــنده گـــــیدر هریانـــه دیلینـــــگ

بیــــــــر گـــــــــون گیدر تنـــــدن بو جــــــان تاپیلمــــــاز

 

***

خدای بــــیرن نعمتیـــــــنگ قدرینـــــــی بیلـــــــــــــــگین

ســـحــــــــــرلر اویانــــــیب شکــــــــــرینی قیلگیــــــــــن

غریبینــــــــــــگ یتیمینـــــگ دعاسیــــــــــــن الغیــــــــن

ناشکــــــــــــرلیــــــــــق قیلســـــانگ امکان تاپیلـــــــماز

 

***

(قویاش) ملــــــــــــت اوچیــــــن باغلا بیلــینـــــــــــــگی

خــدمت ایتجـــــک بولســـــــــــانگ سایلا یولینـــــــــگی

گـــــــوزله ئیـــــــــب هــر لحظــــــــه ساغ و سولینـــگی

بیگــــــــانه دان سنـــــــگا درمـــــــــــان تاپـــــــیلمـــــاز

 

نورمحمد قویاش قاریزاده

حبیب ترکمن
سلام دوستان به اتاق ترکمن خوش اومدین (پاراخات لیق اوچین سایراسین دیلیم آبادان لیق اوچین ایشله سین الیم آدم لار دوست دوغان لیق آرزوم هم دنیانیگ یوزنده بولماسین ظلم مختومقلی فراغی) (ماوی آسمانلی اولکامی/غم باسماسین هیچ هاچان) (تازه یولی کهنه یولا غوشلاما/کهنه دان پند آلمانی تازانی باشلاما/دوست یار تاپماغ واجبدیر/اما تازه تاپدم دیب کهنه نی تاشلاما) حبیب
فهرست اصلی
دوستان
کدهای اضافی کاربرUntitled Document
دریافت کد خوش آمدگویی

دریافت کد موزیک
http://emingharib.persiangig.com/habib/bghabib.jpg