نویسنده: حبیب ترکمن - دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱

الله دییب إرتیرینی آغشام إدیان (کسی که صبح تا شب ذکر خدا را میکند)

سجده قلیب سن رب بیم دییب آیدیان (کسی که  سجده کرده و خدا را پروردگار خود میداند)

یورگینی قرآن بیلان یاختی إدیان (کسی که قلبش را با قرآن نورانی میکند)

اول دنیا دا اودینگ قاراسینی گورار می؟؟؟(تو اون دنیا رنگ آتش را خواهد دید؟؟؟)

حبیب ترکمن

حبیب ترکمن
سلام دوستان به اتاق ترکمن خوش اومدین (پاراخات لیق اوچین سایراسین دیلیم آبادان لیق اوچین ایشله سین الیم آدم لار دوست دوغان لیق آرزوم هم دنیانیگ یوزنده بولماسین ظلم مختومقلی فراغی) (ماوی آسمانلی اولکامی/غم باسماسین هیچ هاچان) (تازه یولی کهنه یولا غوشلاما/کهنه دان پند آلمانی تازانی باشلاما/دوست یار تاپماغ واجبدیر/اما تازه تاپدم دیب کهنه نی تاشلاما) حبیب
فهرست اصلی
دوستان
کدهای اضافی کاربرUntitled Document
دریافت کد خوش آمدگویی

دریافت کد موزیک
http://emingharib.persiangig.com/habib/bghabib.jpg