نویسنده: حبیب ترکمن - شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠

این

بازی مخصوص دختران است که در شب های مهتابی، زیر آسمان پر ستاره انجام می شد. لاله نام دختر زیبای روستا بوده که بنا به تعصبات قبیله ای نتوانست به یار خود برسد و از فراق یار خود را می کشد. در ادوار بعد لاله سمبلی می شود برای دخترانی که نمی توانندبه یاد خود برسند، در واقع لاله رابطی است غیر مستقیم بین عاشق و معشوق که این روابط را می توان در دستمال های گلدوزی که دختران به یار خود هدیه می کنند نیز مشاهده کرد و نیز لاله بیانگر ستم هایی است که بر زنان و مردان این قوم رفته است.

لاله به چند طریق اجرا می شود:

1- بوقورداق لاله: آهنگی است که از گلو خارج می شود.

2- حممل لاله: لاله ای که با حرکات تمامی بدن همراه است.

لاله بدین سان انجام می شد که تعدادی دختر هم سن و سال، دایره وار، در کنار هم می نشینند و ترانه هایی را ملهم از سرنوشت محتوم خود با آهنگی غم انگیز می خوانند. مشهورترین این ترانه ها « چؤنقور قویی / چاه عمیق » است.

 

 

چؤنقور قویا داش آتثانگ چؤنگر گیدار، اجه جان

یاد ایل لاره، قیز برسنگ ییتر گیدار، اجه جان

یاد ایل لر یامان ایل لر اوترد مادی اورنمدا

نوخته قارا ساچمی اور دردمدی وقتندا

ایگنام بیلان یوسامی دولدان آسقن اجه جان

بویداش لاریم گلندا اولدی دیگین اجه جان

دایم، دایزم گلندا یدی دیگین اجه جان

آق کچانینگ اوستندا جاینگ قالدا اجه جان

دورلی تابقنگ ایچندا پاینگ قالدی اجه جان

چلم چکا چلم چک اودین سوندیر کولن چک

یادا قیزین برانینگ ینگ سه سیندان دلن چک

 

ترجمه

اگربه چاه عمیقی سنگ بیندازی گم می شود مادر جان

اگر به جای دور دختر بدهی گم می شود مادر جان

غربت جای بدی است و مرا نگذاشتند در جایم بنشینم

و موهای سیاهم را ببافم

نخ و سوزن مرا از گوشه آلاچیق آویزان کن (ترکمن ها وسایل مرده را از گوشه خانه آویزان می کنند)

وقتی هم سالان آمدند بگو من مرده ام

اگر قوم و خویشانم آمدند بگو من گم شده ام

در روی قالی هنوز هم جای پای تو که به دیدارم آمدی مانده

و سهمت هنوز در بشقاب قرار دارد

ای کسی که بی خیال قلیان می کشی، آتشش را خاموش کن، خاکسترش را بکش (آتش دل من کافی است)

که به جای دور دختر می دهی تا او را دمر خوابانده سرش را ببرند

حبیب ترکمن
سلام دوستان به اتاق ترکمن خوش اومدین (پاراخات لیق اوچین سایراسین دیلیم آبادان لیق اوچین ایشله سین الیم آدم لار دوست دوغان لیق آرزوم هم دنیانیگ یوزنده بولماسین ظلم مختومقلی فراغی) (ماوی آسمانلی اولکامی/غم باسماسین هیچ هاچان) (تازه یولی کهنه یولا غوشلاما/کهنه دان پند آلمانی تازانی باشلاما/دوست یار تاپماغ واجبدیر/اما تازه تاپدم دیب کهنه نی تاشلاما) حبیب
فهرست اصلی
دوستان
کدهای اضافی کاربرUntitled Document
دریافت کد خوش آمدگویی

دریافت کد موزیک
http://emingharib.persiangig.com/habib/bghabib.jpg