نویسنده: حبیب ترکمن - پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱

سلام بولسین آیدیارین عزیز ترکمن دوغون لاما.

اصطلاح( پلانینگ قیزی ساتیل یا )رو شنیدین؟؟؟بدون شک شنیدین.من میخوام بدونم

چرا میگین؟؟یا چرا میگیم؟؟زبونم لال زبونم لال ما مگه آدم  فروشیم؟؟یا دخترا مگه

فروشین؟؟؟میتونستم این مطلبم ترکمنی بنویسم ،ولی میخواستم همه خوب بتونن

بخونن و بفهمن.

این اصطلاح غلطیه و باید برداشته بشه این بهتر نیست؟؟؟(پلانینگ قیزی گلین

بولدی)؟؟؟ میدونم با گفتن ما چیزی عوض نمیشه، حداقل خود ما نگیم ،و اگر کسی هم

گفت، بگیم اینطوری بگی بهتر نیست؟!قطره قطره جمع گردد وانگهی....من سعی میکنم

از این به بعد بگم پلانینگ قیزی گلین بولدی، شما چطور؟؟؟

حبیب ترکمن
سلام دوستان به اتاق ترکمن خوش اومدین (پاراخات لیق اوچین سایراسین دیلیم آبادان لیق اوچین ایشله سین الیم آدم لار دوست دوغان لیق آرزوم هم دنیانیگ یوزنده بولماسین ظلم مختومقلی فراغی) (ماوی آسمانلی اولکامی/غم باسماسین هیچ هاچان) (تازه یولی کهنه یولا غوشلاما/کهنه دان پند آلمانی تازانی باشلاما/دوست یار تاپماغ واجبدیر/اما تازه تاپدم دیب کهنه نی تاشلاما) حبیب
فهرست اصلی
دوستان
کدهای اضافی کاربرUntitled Document
دریافت کد خوش آمدگویی

دریافت کد موزیک
http://emingharib.persiangig.com/habib/bghabib.jpg