نویسنده: حبیب ترکمن - یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳

بیگ تانگرینگ آدی بیلن

لاله لار

غایرا غایرا باقار من،

دوقما داراق قاقار من،

بویداش لاریمی گورمه سم،

اراپ اراپ آقار من!

ترجمه:( هراسان اطرافم را می پایم ،برتارهای قالی شانه می کوبم،اگر دوستانم را نبینم،چون یخ ذوب شده به سویشان روان خواهم شد)

2.ایلریمیز داغ میدیر،

اوستی کسه باغ میدیر،

اوچوپ باریان آق قوشلار!

ایلیم،گونیم ساغ میدیر؟

ترجمه:آیا هنوز هم کوه جنوبی آبادی مان پابرجاست،و رویش پر از باغ های میوه است؟ای پرندگان سفید در حال پرواز!آیا ایل و خویشانم سسلامتند؟

3.آق غالانینگ آشاغی،

اجم سالار دوشه گی،

اجم اوی دان چیقاندا،

من اجه مینگ کوشه گی!

ترجمه:در پایین محله ی آق قلا به سر می بریم،مادرم بستر خواب را آماده می کند،هرگاه مادرم از خانه بیرون میرود،من نیز مانند بچه شتر به دنبالش راه می افتم.

4.ساری غاویین بیشیپ دیر،

ساپاغیندان دوشیپ دیر،

منینگ جورام انه گل،

یاد ایل لره دوشوپ دیر.

ترجمه:خربزه زرد رسیده و از بوته اش جدا افتاده است،دوست من انه گل،به میان ایل غریبه ای افتاده.

5.غالام آلیپ بیلمایان،

ناما یازیپ بیلمه یان ،

گونده گوریان یاریمی،

آی دا گوروپ بیلمه یان!

ترجمه:نه می توانم قلم به دست بگیرم،ونه می توانم نامه ای بنویسم،یاری را که می توانستم هر روز ببینم،دیگر نمیتوانم ماه به ماه ببینم!

6.غارش دا توت-قامیش لار،

ایچینده طوطی قوش لار،

سوییانیمی برمزلر،

غالینگ اویی یانمیش لار!

ترجمه:روبرویمان پر از درختان توت و نیزار است،و طوطیان زیادی در آن به سر میبرند،آن را که دوستش دارم به من نمیدهند،خدایا خانه مهریه را بسوزان!

7.ایلردن اوتن یگیت،

کوینه گی کتن یگیت،

بیر قیزا مال تاپمانی،

دونیادن گچن یگیت!

ترجمه:ای جوانی که از جنوبمان عبور کردی!و پیراهنی کتانی به تن داشتی،در حسرت یافتن مهریه یک دختر ،دنیا را وداع گفتی!

8.آی دوغونا،آی دوغون،

قیرمیز دونیگ گه ی دوغون،

غاضاب ادن دوشمانینگ،

مانگلایندان اور دوغون!

ترجمه:ای برادر،لباس سرخ رزمت را بپوش،بر دشمن غضب کرده ات بتاز،وپیشانی اش را نشانه بگیر!

9.چیقدیم چنار باشینا،

گوز آیلادیم داشیما،

الیمدا گولگون یالیق،

گوندردیم قارداشیما!

ترجمه:بالای درخت چنار رفتم و اطرافم را پاییدم،روسری گلگونم را به سوی برادرم روانه ساختم!

10.غارداش مانگا نار ایبر،

یوق دیمه ده بار ایبر،

ال دگمه دیگ یالیق دا،

گون دگمه دیک قار ایبر.

ترجمه:برادر جان!برایم انار بفرست،نگو پیدا نمیشود هرجا باشد پیدا کن و بفرست،برف آفتاب نخورده را پیچیده با روسری دست نخورده بفرست.

 

حبیب ترکمن
سلام دوستان به اتاق ترکمن خوش اومدین (پاراخات لیق اوچین سایراسین دیلیم آبادان لیق اوچین ایشله سین الیم آدم لار دوست دوغان لیق آرزوم هم دنیانیگ یوزنده بولماسین ظلم مختومقلی فراغی) (ماوی آسمانلی اولکامی/غم باسماسین هیچ هاچان) (تازه یولی کهنه یولا غوشلاما/کهنه دان پند آلمانی تازانی باشلاما/دوست یار تاپماغ واجبدیر/اما تازه تاپدم دیب کهنه نی تاشلاما) حبیب
فهرست اصلی
دوستان
کدهای اضافی کاربرUntitled Document
دریافت کد خوش آمدگویی

دریافت کد موزیک
http://emingharib.persiangig.com/habib/bghabib.jpg