» در تلگرام با ما باشید :: دوشنبه ٢ اسفند ۱۳٩٥
» دوراسینگ‌ گلر :: سه‌شنبه ٧ دی ۱۳٩٥
» ترکمنچه آد :: پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳٩٥
» در تلگرام با ما باشید :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٤
» دوستونگ بورگوت بولسا، داغ لارا التر :: جمعه ٦ آذر ۱۳٩٤
» ترکمنچه معنیلی قوشغیلارو دوردانا سوزلار :: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳
» دوسلار گلینگ شادلیق إدایلینگ :: شنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۳
» صورت :: جمعه ٢٥ مهر ۱۳٩۳
» فطر بایرامی قوتلی بولسین :: سه‌شنبه ٧ امرداد ۱۳٩۳
» مرحوم نازمحمد پقه :: چهارشنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩۳
» یاغشی سوزا قولاق سالغیل :: چهارشنبه ٦ فروردین ۱۳٩۳
» انه دلینگ گونینی همه ترکمن لارار قوتلایارین :: جمعه ٢ اسفند ۱۳٩٢
» سال نو ترکمن ها :: سه‌شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٢
» شو دیر منگ آرزوویم :: سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳٩٢
» دغا دا بولینگ :: جمعه ۸ آذر ۱۳٩٢
» ترکمن نینگ سازی :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٢
» قابل توجه مادران امروزی :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳٩٢
» قـوپـوزلى قـیز :: جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢
» برگی از تاریخ با شکوه ترکمن :: پنجشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٢
» اغراق نیست اگر بگوییم از شاعران معاصر کسی به منزلت و ارزش ادبی او رسیده باشد... :: شنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٢
» ای یاران لار :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳٩٢
» آلتی آغز آله بولسا.... :: پنجشنبه ۳٠ خرداد ۱۳٩٢
» شورا :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٢
» یاغشی دوست سنی اونوتمز :: پنجشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٢
» دیل نامیس دیر :: جمعه ۳ خرداد ۱۳٩٢
» بزرگان ترکمن :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳٩٢
» حقوق بشری اقلیت ها در انتخاب نام به زبان خود و ثبت رسمی آن - بخش اول :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳٩٢
» مادرم نان بده که سخت دلتنگ نان های تنوریه تو هستم :: پنجشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩۳
» آتالار نقلی :: سه‌شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۳
» دوسلار گلینگ شادلیق إدایلینگ :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٢
» تازه یلینگیز برکت لی بولسین :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩۱
» زبان مادری :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩۱
» (گلین قیزلارینگ شاعرانه دؤره دیجیلیگی) :: چهارشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۳
» ترکمنچه معنیلی قوشغیلارو دوردانا سوزلار :: یکشنبه ٦ اسفند ۱۳٩۱
» ستار سوقی :: شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۱
» یار یار :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۳
» الدشدرمه(اوجا)/در قسمت ادامه مطلب الدشدرمه دیگری هم هست اونم خوبه :: چهارشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۳
» از خوردنیهای ترکمن کدامها را بیشتر میپسندید؟؟؟ :: جمعه ٤ اسفند ۱۳٩۱
» دوسلار یورگ آغلایار :: جمعه ٤ مهر ۱۳٩۳
» یلینگیز نامه؟ :: چهارشنبه ٢ اسفند ۱۳٩۱
» کمینه :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳٩۱
» اعضای بدن :: یکشنبه ٢٢ بهمن ۱۳٩۱
» یانگیلتماچ لار :: یکشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩۱
» ترکمنینگ آوادان لیق لاری :: دوشنبه ٩ بهمن ۱۳٩۱
» سفری به گذشته.... :: یکشنبه ٢٤ دی ۱۳٩۱
» یه آهنگ خیلی قشنگ :: دوشنبه ٧ مهر ۱۳٩۳
» اتا نصیحتی :: دوشنبه ٢٤ شهریور ۱۳٩۳
» بو عمـــرینگ قدرینـــی بیلگـــــین :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱
» یالانچی پانی دنیادا.... :: یکشنبه ٦ مهر ۱۳٩۳
» بولار :: چهارشنبه ۱٥ آذر ۱۳٩۱
» الله دیب... :: دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩۱
» داستان مارال :: یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱
» این یک گله است... :: یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱
» إجه جان :: پنجشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۳
» مظلومیت مسلمانان(ترکمنها نیز جزو آنها هستند) سین کیانگ چین :: پنجشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩۱
» کوشت دپدی به سبک ترکی :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
» دغالار.. :: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳
» منصور طبری با تخلص شعری (تورکمن اوغلی) :: چهارشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩۱
» آلتی قویون باش گچی :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» دوردانه سوزلار :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳٩۱
» زبان ترکمنی یا فارسی، کدام یک؟! :: یکشنبه ٩ مهر ۱۳٩۱
» دوردانه سوزلار... :: سه‌شنبه ۱٥ مهر ۱۳٩۳
» یگیت... :: یکشنبه ۱٩ شهریور ۱۳٩۱
» قیز ساتیلدی؟؟!!! :: پنجشنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩۱
» داستان های عشق و عاشقی :: چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳٩۱
» چندتا از آهنگهایی که خیلی دوسشون دارم :: سه‌شنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩۱
» لاله لار :: یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳
» باشی لانجی صفحه :: جمعه ۱٦ تیر ۱۳٩۱
» دوردی لانجی صفحه :: جمعه ٩ تیر ۱۳٩۱
» اوچیلانجی صفحه :: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳٩۱
» سلام :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» ترکــــمــــن سن :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳٩۱
» نشریه یورت :: چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳٩۱
» مختومقلی ایشانینگ دوردانه سوزلاری :: سه‌شنبه ٢ خرداد ۱۳٩۱
» در حق مختومقلی :: دوشنبه ۱ خرداد ۱۳٩۱
» الله یازان بولماسا.... :: یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱
» آخ یادش بخیر بچه که بودیم... :: سه‌شنبه ۱ مهر ۱۳٩۳
» نامرد اوقل(پسر نامرد) :: جمعه ٢٥ فروردین ۱۳٩۱
» میگن هیچ جایی مثل خونه آدم نمی شه؟!! :: چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱
» ذکر خنجر و نحوه ی اجرای آن :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
» نوروز گلدی :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
» نوروز را با ما باشید :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
» چرا دختران ما در مدارس لباس سنتی نمی پوشند؟؟؟ :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
» شعر انه دلی(با لینک دانلود دکلمه)/شعرشو نتونستین دکلمه شو حتما گوش بدین :: یکشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۳
» طوایف ترکمنها :: چهارشنبه ٢٤ اسفند ۱۳٩٠
» آل لای آل لای آل لاببن بال دوداغینگ یالاین :: یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳٩٠
» ترکمن صحرا :: شنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٠
» سویت قاز آ سویت قازن :: پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۳٩٠
» بیر ناچه سربازین سوزلاری انه سی اوچین :: یکشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٠
» لینک دانلود شعرهای ترکمنی(ادامه مطلب رو از دست ندین) :: یکشنبه ٢ بهمن ۱۳٩٠
» دکلمه اشعار توی محمد متخلص به غریب :: شنبه ۱ بهمن ۱۳٩٠
» افسانه ترکمنی و عاشقانه( گلن اوجا و سولماز ) :: جمعه ۳٠ دی ۱۳٩٠
» شعر ترکمنینگ با ترجمه فارسی :: جمعه ٤ آذر ۱۳٩٠
» جمعیت ترکمنها در کشورهای مختلف :: پنجشنبه ۳ آذر ۱۳٩٠
» انه دلی(زبان مادری) :: جمعه ٢٧ آبان ۱۳٩٠
» سخنانی از من :: چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠
» turkmen sms :: پنجشنبه ۱٤ مهر ۱۳٩٠
» نحوه نامگذاری روستاهای ترکمن :: دوشنبه ٢۸ شهریور ۱۳٩٠
» بهترین نام های ترکمنی :: یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٠
» ترکمنچه متل لاری(ضرب المثلهای ترکمنی) :: یکشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩٠
» تاریخچه بازی دختران ترکمن (لاله :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠
» گویم از عشقی :: شنبه ٢٦ شهریور ۱۳٩٠
» آلقیشلر و دیلگیلر(دعاهای خیر وآرزوهای خوب در حق دیگران) :: جمعه ٢٥ شهریور ۱۳٩٠
» نمونه ای از ترانه هایی که دختران می خوانند و جوانان به ان پاسخ می دهند . :: پنجشنبه ۱٠ شهریور ۱۳٩٠
» کوشت دپدی :: چهارشنبه ٩ شهریور ۱۳٩٠
» تاریخچه اسب ترکمن :: سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠
» یخشی سین :: جمعه ٤ شهریور ۱۳٩٠
» خویشاوندی در زبان ترکمن :: جمعه ٤ شهریور ۱۳٩٠
» داستان کوتاه ‹‹ ملّا تانگری بردی ›› و تعجیل در ازدواج ! :: جمعه ٤ شهریور ۱۳٩٠
» عروسی ترکمن :: پنجشنبه ٢٧ امرداد ۱۳٩٠
» بندر ترکمن :: سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠
» ویژگی های قره اوی یا آلاچیق ترکمن : :: دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠
» عاشق غریب بولسادا اوز یارنی سویمرمی؟ :: دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠
» دیدنی‌های بندر ترکمن :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠
» شخصیت های مذهبی در بین ترکمن ها :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠
» درباره ارزش غذایی و خواص گوشت شتر :: پنجشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٠
» اولین مدرسه دولتی کمش تپه :: جمعه ٧ امرداد ۱۳٩٠
» زنان آلاچیق نشین :: جمعه ٧ امرداد ۱۳٩٠
» تالاب بین المللی آلاگل :: دوشنبه ۳ امرداد ۱۳٩٠
» ترکمن گورش :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠
» مادرم نان بده ، که سخت دلتنگ نانهای تنوری داغ توام :: شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠
» شعری از شهید اترک طیار :: شنبه ۱ امرداد ۱۳٩٠
» نه پیدا :: چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٠
» شرح حال مختصر مسکین قلیچ شاعر و عارف ترکمن :: چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٠
» وعده برن وعده سندن گچمه سن :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠
» اصطلاحات « پوشش آلات و زیورآلات » اسب ترکمن :: سه‌شنبه ٢۸ تیر ۱۳٩٠
» فرهنگ ترکمن یا برهنگی ترکمن؟!!! :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠
» این نه گله است نه انتقاد ونه.... :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠
» گذارش تصویری از زیباییهای ترکمن :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠
» گذارش تصویری از زیباییهای ترکمن :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠
» اسدالله معطوفی در جمع انجمن میراث گنبد: :: دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠
حبیب ترکمن
سلام دوستان به اتاق ترکمن خوش اومدین (پاراخات لیق اوچین سایراسین دیلیم آبادان لیق اوچین ایشله سین الیم آدم لار دوست دوغان لیق آرزوم هم دنیانیگ یوزنده بولماسین ظلم مختومقلی فراغی) (ماوی آسمانلی اولکامی/غم باسماسین هیچ هاچان) (تازه یولی کهنه یولا غوشلاما/کهنه دان پند آلمانی تازانی باشلاما/دوست یار تاپماغ واجبدیر/اما تازه تاپدم دیب کهنه نی تاشلاما) حبیب
فهرست اصلی
دوستان
کدهای اضافی کاربرUntitled Document
دریافت کد خوش آمدگویی

دریافت کد موزیک
http://emingharib.persiangig.com/habib/bghabib.jpg