نویسنده: حبیب ترکمن - یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱

الله یازان بولماسا عاشیق لیقدان نه پیدا؟؟؟

انه آتانگ گولماسا سویگلی دان نه پیدا؟؟؟

جیگر باغرینگ داغلاسانگ ،گیجه گوندیز آغلاسانگ

عشقا امید باغلاسانگ 

باشار ماسانگ نه پیدا؟؟؟

 

نویسنده: حبیب ترکمن - جمعه ۱ اردیبهشت ۱۳٩۱

یادش بخیر بچه که بودیم تو انباریمون دخترا بساط  قالی راه مینداختن انگار همین دیروز بود قوراما هارو(چارچوب قالی) بلند میکردن میاوردن وصل میکردن بعد 3نفر اینور 3نفر اونور 3تا هم بچه وسط، دستمون یه ظرف میدادن  داخلش کلاف طناب رو مینداختیم ازین ور به اون ور آخ که چه حالی میداد چه شوقی داشتیم ،گاه میدویدیم گاه بین نخ ها میموندیم،بعضی وقت ها کلاف از دستمون میوفتاد حالا مگه میشه گرفتش اون میرفت ما هم دنبالش وای که یادش هم لذت بخشه.دخترا با داراق(شانه) هماهنگ ضربه میزدن  صداش هنوز که هنوزه از گوشم نمیره گاهی وقتها میشستم کنارشون به دستاشون نگاه میکردم انگار ساده بود آنقدر دستهاشون سریع حرکت میکرد که فک میکردم فقط از زیر یک نخ رد میکنن نگو که... اینا که بلند میشدن از رو قالی و میرفتن بیرون یواشکی میرفتم کثر(چاقو قالی بافی) رو میگرفتم مثلا میخاستم منم انجام بدم میمردم یکیشو رد کنم تازه فهمیدم نه کاره آسونی هم نیست!! آخ که یادم نمیره بدو بدو میرفتم از مغازه چسب زخم بیارم چسب زخم رو میزدن دستشون باز انگار نه انگار دوباره شروع به بافتن میکردن.آخ که هنوز که هنوزه یادم نمیره خنده هاشون بعضی وقتها میشستن جک میگفتن هییییی...آخ که یادم نمیره تا نیمه های شب صدای ضربه های داراق میومد و من لذت میبردم ازون صدا.گاهی با خودم میگفتم چرا این یکی داره با رنگ قرمز می بافه اون یکی سفید و...نیمه های راه که میرسیدن میدیدم نقشهای واقعا زیبایی که فک نکنم هنوزم لنگه داشته باشه رو قالی نقش بسته.آخ هیچوقت فراموش نمیکنم شوقی که روز آخر داشتند حالا ازونا بدتر من چنان شوقی داشتم که نگو من فک میکردم اینا بخاطر این شوق دارن که آره تموم شد خلاص شدیم ولی نه اینو که میبریدن 2 روز بعد دوباره یه قالی دیگه شروع به بافتن میکردن.آخ که یادشم لذت بخشه

حبیب ترکمن     

                       

حبیب ترکمن
سلام دوستان به اتاق ترکمن خوش اومدین (پاراخات لیق اوچین سایراسین دیلیم آبادان لیق اوچین ایشله سین الیم آدم لار دوست دوغان لیق آرزوم هم دنیانیگ یوزنده بولماسین ظلم مختومقلی فراغی) (ماوی آسمانلی اولکامی/غم باسماسین هیچ هاچان) (تازه یولی کهنه یولا غوشلاما/کهنه دان پند آلمانی تازانی باشلاما/دوست یار تاپماغ واجبدیر/اما تازه تاپدم دیب کهنه نی تاشلاما) حبیب
فهرست اصلی
دوستان
کدهای اضافی کاربرUntitled Document
دریافت کد خوش آمدگویی

دریافت کد موزیک
http://emingharib.persiangig.com/habib/bghabib.jpg